GDPRVIKTIG INFORMATION ANGÅENDE GDPR

Trygg hantering av dina personuppgifter

Nail Fashion Studio värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi på Nail Fashion Studio har sedan en längre tid anpassat våra villkor så att de redan idag följer den kommande dataskyddsförordningen GDPR.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter den Svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Du behöver inte göra något och din relation till Nail Fashion Studio förändras inte men det är viktigt att du får information om vår dataskyddspolicy. 

Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Nail Fashion Studio dataskyddsombud.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Nail Fashion Studio, 
Dataskyddsombud är: Kristiina Jutbo

Nails Fashion Studio/integritetspolicy
Om cookies
Vi använder cookies på vår webbplats, www. nailfashionstudio.se . En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren och för att du ska få tillgång till olika funktioner.

Förenklar för dig som besökare
Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om dessa inställningar. Istället meddelar cookien att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker oss.

Två typer av cookies
Det finns två typer av cookies. Den ena lagras endast tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Den här typen av cookie används när du besöker www.nailfashionstudio.se. Den andra typen sparas som en fil på din dator under en längre tid och används när du besöker oss igen. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte spåras.

Om du vill stänga av cookies
Om du inte vill ha några cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Mer information om cookies kan du få via Post- och telestyrelsen.

Om personuppgifter och GDPR
Här kan du läsa om vad en personuppgift är och hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Nail Fashion Studio är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till oss. Dina uppgifter används för att vi ska kunna svara på frågor, skicka inbjudningar, boka möten samt informera om nyheter och ibland ren inspiration. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig för att kunna ge dig bästa tänkbara service och kunna fullfölja våra åtaganden.

Vi ser till att de uppgifter vi har hålls uppdaterade och att de sparas så länge de är relevanta. Ingen information lämnas vidare för att användas av tredje part. Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, exempelvis IT-tjänster, trycktjänster, distributionstjänster på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss när du registrerats som kund hos oss. Som organisationsnummer, faktureringsadress och telefonnummer. Vi har vidtagit försiktighets och säkerhetsåtgärder genom att bland annat använda oss av tvåstegsverifiering för att skydda all egendom och information som vi har i vårt affärssystem.

GDPR
Den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen). GDPR reglerar all form av informationsbehandling knutet till en person. Syftet är att ytterligare stärka skyddet av persondata för EU-medborgare.
Mer information om GDPR kan du få via Datainspektionen.


Kontakta oss då på kristiina@nailfashionstudio.se eller ring oss på 070-4886676
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Nail Fashion Studio, 
Dataskyddsombud är: Kristiina Jutbo